Cách gõ Tiếng Việt trong Phần mềm Hỗ trợ Kê khai Thuế

Quảng Cáo

Rất nhiều người trong chúng ta thắc mắc về cách gõ có dấu trong Phần mềm Hỗ trợ Kê khai Thuế (HTKK), sau đây xin giới thiệu cách viết tiếng Việt trong phần mềm này:

B1. Đầu tiên, các bạn tải phần mềm gõ tiếng Việt Unikey 4.0, tải Tại đây
B2. Chạy File UnikeyNT.exe trong file nén vừa tải về
B3. Kick vào Mở rộng
Trong phần Tùy chọn khác , các bạn tích dấu V vào mục: “Luôn sử dụng Clipboard cho Unicode

B4. Bạn kích vào “Đóng” để lưu cấu hình vừa thiết lập.

Bây giờ bạn đã gõ tiếng Việt có dấu bình thường với phần mềm HTKK.